VRTIĆKA GRUPA

h-15

PLAN RADA SA DECOM UZRASTA OD 3 DO 5,5 GODINA

Dete je jedinstveno i celovito biće. Svako dete je ličnost sa svojim jedinstvenim mogućnostima i jednakim pravima da se njegova jedinstvenost prepozna i uvaži.

Zahvaljujući dobrim materijalno – tehničkim uslovima deci je omogućeno da nesmetano eksperimentišu, povezuju sa stvarima i pojavama oko sebe donose zaključke i primenjuju stečena iskustva u novim situacijama.


CILj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u odnosu na dete je podrška dobrobiti deteta kroz odnose i delanje. Naša ustanova razvija realni program koji je zasnovan na realnim polazištima, usmerenim  na celovit razvoj deteta kroz igru, učestvovanje u različitim svakodnevnim situacijama  i  odnose koje gradi sa vršnjacima, odraslima I fizičkim okruženjem.


Vaspitno-obrazovni program se gradi kroz zajedničko učešće dece i odraslih kao autentičnih ljudskih odnosa i zajedništva u situacijama, događajima i aktivnostima koje za njih imaju smisla. Program je proces zajedničkog učenja dece i odraslih kroz koji odrasli i deca zajednički konstruišu znanja i razumevanja sebe i sveta.


Kreiranje kvalitetnog realnog programa oslanja se na principe koji su dati u Osnovama programa „Godine uzleta“: princip usmerenosti na odnose, princip životnosti, princip integrisanosti, princip autentičnosti, princip angažovanosti i princip partnerstva.


Negujemo i gradimo kvalitetne odnose koji se baziraju na uvažavanju, saradnji, odgovornosti i zajedništvu kroz stvaranje sigurnosti, poverenja, kontinuiteta i učešća, čime ohrabrujemo i negujemo čvršću povezanost kroz uključivanje roditelja i zajednički rad dece, vaspitača i roditelja, i uključivanje lokalne zajednice.


U odnosima sa vaspitačima i vršnjacima kroz igru i životne situacije, dete se podstiče da istražuje, promišlja, isprobava, pita i aktivno učestvuje u svom učenju i razvoju.


Kreiranje programa i izbor  aktivnosti i igara obuhvata sledeće oblasti:
-fizičkog razvoja ( motoričke, perceptivne i zdravstveno-higijenske.. ),

-socio-emocionalnog razvoja ( društvene. afektivne, ekološke.. ),

-kognitivnog razvoja ( otkrivačke, logičke i praktične ),

-obalsti komunikacije i stvaralaštva ( govorne, dramske, muzičke, plesne…) .