Dodatne aktivnosti

Dodatne aktivnosti u vrtiću

Dodatne aktivnosti

Rad sa logopedom

Logopedski rad u vrtiću ima za cilj prevenciju i dijagnostiku govorno jezičkog poremećaja, pravovremeno usvajanje jezika i stimulisanje razvoja govora, kao i pružanje pomoći deci sa govorno-jezičkim smetnjama, poremećajima pažnje i koncentracije.

 

Tretmani se po potrebi obavljaju dva puta nedeljno, a ako postoji potreba i češće.

 

Logoped u vrtiću vrši redovno testiranje govorno-jezičkog razvoja dece. Testiranje se sprovodi jednom godišnje na početku radne godine u septembru.


Deca vrtićkog uzrasta se uključuju u logopedski tretman na osnovu rezultata dobijenih na testovima koji mere nivo razvoja govornih i jezičkih sposobnosti, najčešće od 4.godine

 

Deca jaslenog uzrasta bivaju uključena u tretman na osnovu anamnestičkih podataka dobijenih od roditelja i vaspitača koji potvrđuju kašnjenje u razvoju govora i jezika.

 

Logopedski tretman se sprovodi uz saglasnost roditelja.

Engeski jezik

U našem vrtiću deca imaju mogućnost usvajanja engleskog jezika dva puta nedeljno za decu uzrasta od 3 do 7 godina.

Kroz razvoj maternjeg jezika razvojamo osnov za učenje stranog jezika. Kroz situacije i aktivnosti dete upoznaje srani jezik i smisleno ga upoterbljva

Razvijamo svest i znanje o kulturi naroda sa engleskog govornog područja.

Stvara se bogato jezičko okruženje kroz igru, pesmu, prigodan video sadržaj i odabrani nastavni materijal.

Školica Helen Doron

Po vašem izboru deca mogu u vrtiću da pogađaju bastavu školice engleskog jezika Helen Doron

Muzička radionica

Podsticanje iskustva i emocija dece kroz različite muzičke žanrove.

Razvijane glasovnih mogućnosti uz pratnju muzičkog istrumenta.

Razvijane ritma, slušanja i ljubavi prema muzici.

 

Sportske aktivnosti ( karate )

Vežbe snage sa elementima karatea.

 

Cilj fizičkog vaspitanja je pravilan psihofizički razvoj dece i zadovoljavanje potrebe deteta za kretanjem

Razvijanje socijalizacije, doprinos povećanju adaptivne i stvaralačke sposobnosti deteta.

Doprinos opštem biološkom razvoju i stvaranje trajne navike da se fizičko vežbanje ugradi u svakodnevni život i kulturu življenja.

I, naravno, zadatak fizičkog vaspitanja je formiranje pozitivnog odnosa prema vežbanju.

Ples

Ples budi kreativne sposobnost i omogućava da se te sposobnost realizuju kroz harmoniju pokreta. U procesu učenja plesnih vežbi povećava se detetovo samopoštovanje.

Cilj i zadaci:

Upoznavanje sa osnovnim tehnikama pleas i različitim plesnim stilovima

Razvijanje intersovanja za muziku i ples,

Upoznavanje dece sa kulturnim nasleđem

Podizanje opšte fizičke sposobnosti deteta

Druženje i razvijanje raznih socijalnih veština kroz ples

Balet

Časovi baleta poboljšavaju mišićnu snagu, fleksibilnost i obim pokreta. Poboljšavaju koordinaciju, ravnotežu i ispravljaju loše držanje tela.
Cilj je da se deci približi umetnost i ples, kroz kreativan i interesantan način, a da se pritom insistira na pravilnom razvoju svih psihomotoričkih sposobnosti i doziranom intenzitetu fizičkog vežbanja.
Baletski centar „Ana Pflug“ u vrtiću realizuje časove baleta.

Doktor pedijatar

Doktor pedijatar jednom mesečno pregleda decu

Veseli petak

Spavanje u vrtiću