JASLENA GRUPA

h-15

PLAN RADA SA DECOM UZRASTA DO 3 GODINE

Osnovni cilj za negu i vaspitanje dece do 3 godine odnosi se na formiranje i razvijanje svih pozitivnih svojstava detetove ličnosti u pogledu:

  • fizičko-senzornog
  • emocionalno-socijalnog i
  • intelektualnog razvoja deteta

Pored nege, za pravilan razvoj dece uzrasta do tri godine važne su aktivnosti za razvoj govora, motorike, muzičke aktivnost, dramatizacija, igra…

Medicinske sestre-vaspitači doprinose procesu očuvanja, podsticaju i kultivisanju spontanih izraza deteta u otkrivanju sebe i sveta oko sebe.

Raspored dnevnih aktivnosti prilagođava se uzrasnim karakteristikama i individualnim potrebama dece. Takođe, uvažavaju se individualne razlike među decom u pogledu zdravstveno-higijenskih navika, potreba za hrano i smnom.

Programi adaptacije dece na jasle/vrtić donose se u partnerstvu sa porodicom, uz uvažavanje jedinstvenih potreba deteta, njegovih navika, pružanjem podrške porodici i deci. Posebna pažnja se poklanja stvaranju poverenja i dobre saradnje sa porodicom jer je to temelj kvalitetnih uzajamno uvažavajućih odnosa i partnerstva sa porodicom.