PREDŠKOLSKA GRUPA

h-15

PRIPREMA ZA ŠKOLU

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program u godini pred polazak u školu.

 

Ukupan program koji dete prolazi u vrtiću je zapravo priprema za školu. U godini pred polazak u školu se intenzivira  grafičko prepoznavanje slova i brojeva. Akcenat je na analizi i sintezi glasova, što deci omogućava, kasnije, lakše ščitavanje i čitanje.

 

Priprema za školu pomaže deci da uspostave nove oblike kominikacije,sistematizuju svoje znanje, razvijaju logičko mišljenje, samostalnost, radne navike i odgovornost.

 

Zadatak vaspitača u novim Osnovama je da na indirektan način utiče na opštu pripremljenost za školu, tako što će obezbediti uslove da zajedno sa decom traga za odgovorima na pitanja koja su pre svega smislena za dete, pri čemu traženje rešenja za njih predstavlja izazov, a rešenje im pomaže da naprave neku promenu u svom okruženju. U razvijanju programa fokus vaspitača je na stvaranju prilika za učenje kao integrisanog iskustva deteta kroz ono što čini (delanje) i doživljava (odnosi).